Bestyrelsen

Formand Verner Nicolet
Kasserer Susanne Olschansky
Sekretær Hanne Margrethe Tougaard
Medlem Karen Nicolet
Medlem Frederik Zeuthen
Medlem Elly Bredahl
Medlem Svend Erik Rasmussen